EN  / TR

Tedarik Sürekliliği Ölçme ve Kayıt Cihazı

Tedarik Sürekliliği Ölçme ve Kayıt Cihazı

21 Aralık 2012 Tarihli ve 28504 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ELEKTRİK DAĞITIMI VE PERAKENDE SATIŞINA İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ'nin Tedarik sürekliliği kalitesine ilişkin verilerin kaydedilmesi başlıklı 8.Maddesinin 4 üncü paragrafında "Kullanıcı; tedarik sürekliliğini kaydetmek üzere, dağıtım şirketince onaylanmış ölçme ve kayıt cihazını dağıtım şirketinin kontrolünde ve uygun göreceği biçimde, bağlantı noktasına veya faturalamaya esas ölçüm noktasına tesis ettirebilir. Bu cihazların kayıtları, kullanıcının talebi üzerine dağıtım şirketi ile birlikte okunur ve dağıtım şirketi tarafından kendi kayıtları ile birlikte değerlendirilerek bu Yönetmelik uyarınca ödenecek tazminatların hesaplanmasında kullanılacak kesinti süre ve sayılarının belirlenmesinde dikkate alınır." aynı YönetmeliğinKullanıcı tarafından kayıt cihazı taktırılması başlıklı Geçici 10 uncu Maddesinde "Madde 8’in dördüncü fıkrasına ilişkin uygulama 01/01/2015 tarihinde başlar." hükümleri gereğince;

Tedarik Sürekliliği Ölçümünde Kullanılabilecek Cihazlar

1.Schneider ION 7650
2.Janitza UMG 512

Bedaş Alo 186

Bedaş Facebook Sayfası Bedaş Twitter Sayfası Bedaş Linkedin Sayfası
2020 Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Terms and Conditions | Privacy Policy 
node03 5.08.2020 08:00:09