Bunları Biliyor Musunuz?

  Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin ilgili mevzuata uygun olarak kestiği elektrik enerjisini yükümlülüklerini yerine getirmeden açarak veya açtırarak kullanan abonelere kaçak elektrik kullanım hükümleri uygulanır.

  Müşterinin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde elektriği bağlanır.

  Elektrik sayacı üzerindeki plastik mühürlerin bozulması durumunda EPDK, Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 13.maddesi uyarınca kaçak işlemi yapılmakta ve ilgili kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 163/3 fıkrası uyarınca KARŞILIKSIZ YARARLAMA ve Türk Ceza Kanunu’nun 203.maddesi uyarınca MÜHÜR BOZMA suçlarından haklarında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmaktadır.

  Saat üzerindeki plastik mühürün bozulması durumunda, kişiler hakkında kaçak işlemi yapılmakta ve ilgili kişiler hakkında mühür bozma, karşılıksız yararlanma suçlarından, ilgili mahkemeye suç duyurusunda bulunulmaktadır.

  Abone, sayaç ve üzerindeki mühürlerin muhafazasından sorumludur.

  Kaçak elektrik kullanımı karşılıksız yararlanma suçudur.

Bedaş Alo 186

Bedaş Facebook Sayfası Bedaş Twitter Sayfası Bedaş Linkedin Sayfası
2020 Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Kullanım ve Koşullar | Gizlilik Koşulları 
node01 18.08.2022 01:34:11