EN  / TR

İnsan Kaynakları

Ana Sayfa / KURUMSAL / İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Türk enerji sektöründeki öncü konumunu sürdürerek çalışanlarının ve müşterilerinin beklentilerini karşılamak, çalışana değer vermek, değişime açık ve lider bir şirket olarak kaynaklarını en etkin şekilde kullanmak, önce insana, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uygun, sürekli gelişen ve geliştiren, gücünü çalışanlarından alan bir anlayış ile müşteri odaklı yaklaşımı ilke edinmek, insan gücünü etkin ve verimli olarak kullanmaktır.

İşe Alım Politikamız;

 • İhtiyaçlar doğrultusunda, çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak, kurum değerlerimize ve kültürümüze uygun nitelikli insan gücünü kazandırmak
 • Çalışanların performans ve verimliliklerinin eğitim ve gelişimle sürekli olarak artırılmasına olanak sağlamak
 • Bilgi ve becerilerini geliştirerek çalışanlarımıza kariyer yönetiminde rehberlik yapmak


İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİ
 • ž  İşe Alım ve Yerleştirme
 • ž  Eğitim ve Gelişim
 • ž  Performans Yönetimi ve Kariyer Planlama
 • ž  Ücretlendirme
 • ž  Motivasyon
 • ž  Sosyal Sorumluluk


İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI TEMEL İLKELERİMİZ

En önemli gücümüz, insan kaynağımızdır. İşin kalitesini, çalışanların kalitesi belirler. Nitelikli işgücünü kuruma ve topluma kazandırma öncelikli hedeflerimizdendir.


Biliyoruz ki, farklı yeteneklerin etkin ve verimli katılımı, şirketi geleceğe taşır. Bu nedenle çalışanlarımızı bilgi, beceri, tutum ve davranışlar kazandırmayı amaçlayan eğitim programları ile güçlendirmek,sürekli gelişmek için kaynak yaratmak temel ilkelerimizdendir.

 

 • Çalışanlarımızdan ve kurumumuzdan maksimum fayda sağlayabilmek için sürekli kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle kişisel performansı, takım performansı ile yönetim sistemini geliştirmek,
 • Müşteri odaklı hizmet yaklaşımını benimseyerek müşterilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin gereksinimlerini belirlemek ve etkin bir şekilde yorumlayarak, fark yaratan ve kaliteli hizmet sunmak,
 • Çalışanlarımızın rahat, güvenli ve iş tatminlerine yönelik ortamın sağlanması açısından bugününü ve yararınını düşünerek kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve kariyer geliştirme fırsatları sunmak,
 • Şirketimizin, stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapılarını dinamik tutmalarını ve değişimlere hazır olmalarını sağlamak,
 • Pozitif bir disiplini benimseyen, kişilerin zevkle çalışabilecekleri değer odaklı kültür, güven ve  iş ortamı yaratmaya çalışmak, çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırmayı sağlayacak ortam sunmak,
 • Yenilikçiliğin ve yaratıcılığın teşvik edildiği, kurum kültürü ve bilincinin oluşmasını sağlamak,
 • Faaliyetlerimizde, İş Sağlığı ve Güvenliği' ni sağlamaya ve doğal çevremizi korumaya odaklanarak önce insana sonra çevreye saygılı olmak, iş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmek, tüm projelerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile çevre faktörünü ön planda tutmak,
 • Objektiflik, Duyarlılık ve Adalet İlkesine bağlılık ile insan kaynakları uygulamalarını diğer yönetici ve çalışanlarla işbirliği içinde yürütmek bir başka temel ilkemizdir.
 • Varlığımız, en güçlü kaynağımız insana yatırım ile sürdürülebilir gelişme sağlamaktır.

 


EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ

Şirketlerin gelişerek büyümesi için iyi yetişmiş yaratıcı, üretici ve eğitilmiş insan gücüne ihtiyacı vardır. Bu nedenle eğitim ve geliştirmenin, verimlilik üzerinde çok büyük bir etkisi vardır.

Şirketimizde çalışan yetkinliklerinin geliştirilmesi, iş ve kişisel performanslarının artırılmasına yönelik eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının analiz edilmesi, eğitim planlarının oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin değerlendirilmesi şirketimizde eğitim ve gelişim sürecine göre yönetilmektedir.


Çalışanlarımız gelişim planlarına uygun eğitimlere katılmaktadırlar. Eğitimler, Genel Müdürlük binası eğitim salonlarında veya Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir.


Mevzuat açısından her yıl tekrarlanması gereken, işin gereği alınması zorunlu eğitimler, mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri, teknik ekipman, gerekli araç-gereçlerle desteklenerek ortamın güçlendirildiği ve zenginleştirildiği eğitim salonlarında ve tatbikat alanlarında gerçekleştirilmektedir.


2016 yılında 3.650 Çalışanımıza Mesleki & Teknik, Kişisel Gelişim ve Yönetici Geliştirme Eğitimleri olmak üzere 42.818 saat eğitim verilmiştir.

 

İŞ BAŞVURUSU


STAJ BAŞVURUSU
Başvuru formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.


Bedaş Alo 186

Bedaş Facebook Sayfası Bedaş Twitter Sayfası Bedaş Linkedin Sayfası
2020 Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Kullanım ve Koşullar | Gizlilik Koşulları 
node01 29.09.2020 19:41:19