EN  / TR

Usulsüz ve Kaçak Elektrik Kullanımı

Ana Sayfa / BİLGİ DANIŞMA / Usulsüz ve Kaçak Elektrik Kullanımı
Usulsüz ve Kaçak Elektrik Kullanımı
1.Usulsüz elektrik kullanımı nedir? Tespiti halinde nasıl işlem yapılır?*Başkasının adına düzenlenen elektrik faturalarını ödeyerek elektrik kullanmak,

*Sayaç ve ölçü devrelerinin mühürsüz olduğunun bilgisini dağıtım şirketine haber vermeden elektrik kullanmak,

*Sayacı yanmış, hasarlı veya arızalı olmasına rağmen dağıtım şirketine haber vermeden elektrik kullanımına devam etmek,

*Dağıtım şirketinin yazılı izni olmaksızın kendi elektrik tesisinden, üçüncü şahıslara doğrudan veya ara (süzme) sayaçla elektrik enerjisi vermek,

*Görevli tedarik şirketinin izni olmaksızın bulunduğu müşteri grubunun dışında elektrik kullanmak,

*Sözleşmenin imzalanmasından sonra dağıtım şirketinin yapması gereken elektrik bağlantı işlemini beklemeksizin bağlantı yapmak veya yaptırmak,

*Mesken aboneleri dışında kalan müşterilerde kendilerine ait tesislerdeki bağlantı gücünün yüzde yirmiden daha fazla artması halinde, tadilat projesiyle birlikte yedi iş günü içerisinde dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye başvuru yapmamak,

*DSİ (Devlet Su İşleri) Yeraltı suyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği uyarınca Yıllık elektrik enerjisi tüketim miktarını aşan müşterinin elektrik enerjisi, DSİ’nin bildirimi üzerine dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından en geç yedi gün içerisinde kesilir.
Usulsüz elektrik enerjisi kullanımlarına ilişkin tespitlerde, müşteriye yükümlülüklerini yerine getirmesi için 15 gün süre verildiğini belirten kesme ihbarı bırakılır. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen müşterinin dâhil olduğu müşteri grubundan, ait olduğu yıla ilişkin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurul kararı ile belirtilen kesme/açma ücretinin 5 katı ücret tahsil edilir.


2. Kaçak elektrik kullanımı nedir?*Kullanım yerine ilişkin olarak; perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma olmaksızın dağıtım sistemine müdahale ederek elektrik enerjisi tüketmesi,

*Dağıtım sisteminesayaçlaraölçü sistemine ya da yapı bina giriş noktasından sayaca kadar olan tesisata müdahale ederek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek,

*Müdahale sonucu; Sayacın eksik veya hatalı ölçüm yapılması veya hiç ölçülmemesi,

*Yasal şekilde tesis edilmemiş sayaçtan geçirilerek, mevzuata aykırı bir şekilde elektrik enerjisi tüketmesi,

*Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin ilgili mevzuata uygun olarak kestiği elektrik enerjisini, mücbir sebep halleri dışında; yükümlülüklerini yerine getirmeden dağıtım lisansı sahibi tüzel kişininizni dışında açması, kaçak elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilir.

3. Kaçak kullanım sebebiyle bildirim geldi. Ceza adı altında bir bedel alınmış, sebebi nedir, yasal mıdır?Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği
26. 27. 28. 29. 30.  maddelerine istinaden işlem yapılmaktadır. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği

Kaçak kullanım tespit edilmişse cezalı tarife üzerinden faturalama yapılmaktadır. Kaçak elektrik enerjisi kullandığı tespit edilen tüketicinin hesaplanan kaçak tüketimi, dahil olduğu müşteri grubuna kaçak elektrik enerjisi kullandığı tespit edilen tarihte uygulanmakta olan tek terimli aktif enerji bedelinin 1,5 (bir buçuk) katı ile çarpılarak kaçak tahakkuk bedeli hesaplanır ve bu bedel fatura edilir. (Güç ve reaktif enerji bedeli alınmaz)

Müşterilerin tekrarlanan kaçak elektrik enerjisi kullandığının tespiti durumunda, kaçak elektrik enerjisi kullanımının tespit edildiği tarihte yürürlükte olan tek terimli aktif enerji tarife bedelinin 2 (iki) katı göz önüne alınarak hesaplama yapılır.

Müşteri olmayanların kaçak elektrik enerjisi kullanımlarındaki hesaplamalar, ticarethane müşteri grubuna uygulanan fonsuz tarife Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğiüzerinden yapılır.

4. Kaçak elektrik kullanımı ile ilgili olarak ihbarda bulunmak için ne yapmalıyım?


Bedas.com.tr’de bulunan Kaçak İhbar Formu’nu doldurarak, ALO 186 BEDAŞ Çağrı Merkezi’mizi arayarak, Twitter BEDAŞ Destek hesabı ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından kaçak elektrik kullanımı ile ilgili ihbarda bulunabilirsiniz.

5. Borcumu yapılandırmak istiyorum mümkün müdür?

Şirketimiz tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde gerekli görüldüğü hallerde borcun yapılandırılması işlemi yapılabilmektedir.
6. Kredi kartı ile borcumu yapılandırabilir miyim?
Tüm bankaların kredi kartları ile şirketimize borç ödemesi yapılabilmektedir. Talep halinde şirketimizin anlaşmalı olduğu kredi kartlarına taksitli işlem sağlanabilmektedir.
7. Peşin ödemelerde indirim uygulamanız var mıdır?
Borcun peşin olarak ödenmesi durumunda özel bir indirim uygulanmamaktadır.
8. Kredi kartım yok başka bir taksitlendirme seçeneğiniz var mıdır?
Şirketimizce gerekli görüldüğü hallerde kaçak kullanım miktarının belli bir kısmı peşin alınmak kaydıyla borçlu tarafından getirilen ve şirketimizce kefilliği uygun görülen gerçek/tüzel şahıs borca kefil alınarak borçlu ve kefil tarafından borcun kalan kısmına çek/senet vermek ve protokol yapılmak suretiyle borç taksitlendirme işlemleri yapılabilmektedir.
9. Taksitlendirme için peşinat isteniyor mu?
Kredi kartsız taksitlendirme işlemleri için elektrik dağıtım şirketinin belirlediği oranda bir peşinat bedelinin yatırılması sonrası taksitlendirme işlemleri yapılabilmektedir.
10. Taksitlendirme için istenilen belgeler nelerdir?
Kaçak kullanım bedeli oranında gerek görülmesi halinde borç sahibinin ve borca kefil olacak kişinin birer kimlik fotokopisi, ticarethane kullanıcılarında ise ilave olarak vergi levhası ve imza sirkülerinin birer fotokopisi istenmektedir.
11. Vekaleten işlem yapılabiliyor mu?
Borcun yapılandırılabilmesi işlemi için şirketçe istenen işlemlere (vekil eden yerine vekaleten borç yapılandırmaya, taksitlendirme işlemi yapmaya, protokol imzalamaya, senet düzenlemeye, senet keşide etmeye, senet ciro etmeye, çek keşide etmeye, çek ciro etmeye, vs.) yetkili olduğunu gösterir noterce düzenlenmiş vekaletname ile vekaleten işlem yapılabilmektedir.
12. Usulsüz ve Kaçak Elektrik Borçlarımı Nerelerden Ödeyebilirim?

Anlaşmalı olduğumuz NKolay veznelerinden, Bölge/İşletme Müdürlüklerimizden ve Şirketimiz hesap numaralarına Banka Havale/EFT yolu ile borç ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

 

Ödeme Noktalarını Öğrenmek için TIKLAYINIZ.

13. Tarafıma düzenlenmiş kaçak kullanım bedellerini ödememem durumunda ne olur?
Oluşan kaçak elektrik faturasına istinaden Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereği borcun bulunduğu tesisatın elektriği kesilerek varsa taksitlendirme işlemleri iptal edilir. Borçlu kişi veya tüzel kişilik adına yasal yaptırımlar (İlgili yasalar gereği ceza şikayetleri, icra takibi ile haciz işlemleri, vs.)  uygulanır
14. Kaçak elektrik borcundan dolayı BEDAŞ tarafından kesilen elektriği tekrar bağlatmam halinde hakkımda hangi işlemler yapılır?
Kaçak elektrik borcundan dolayı BEDAŞ tarafından kesilen elektriği, borçlunun yasal olmayan yollar ile tekrar bağlatması halinde kaçak elektrik kullanımı söz konusu olup elektrik dağıtım şirketi tarafından durumun tespiti yapılarak ilgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur ve yasal işlemler başlatılır.


Bedaş Alo 186

Bedaş Facebook Sayfası Bedaş Twitter Sayfası Bedaş Linkedin Sayfası Bedaş Foursquare Sayfası
2018 Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Kullanım ve Koşullar | Gizlilik Koşulları