Sayaç

Sayaç
1. Elektronik sayaçla mekanik sayaç arasındaki fark nedir?

Elektronik sayaçla mekanik sayaç arasındaki fark nedir?

Elektronik sayaç üç zamanlı ölçüm yapabilmektedir.

Üç zamanlı ölçüm aralıkları: 06.00–17.00 Gündüz  / 17.00-22.00 Puant  / 22.00–06.00 Gece zaman aralıklarında tüketim ölçümü yapılabilmektedir. Tüketimlerinizi, düşük tarife olan Gece’ye kaydırdığınız zaman ucuz tarifeden yararlanma şansınız bulunmaktadır.

Fakat mekanik sayaçta bu opsiyon bulunmamaktadır. Elektronik sayaçlar hafızalarında 1 senelik tüketim bilgilerini tutabilmektedir. Herhangi bir problem durumunda elinizde bir veri olacaktır.

Mekanik sayaçta böyle bir özellik bulunmamaktadır. Elektronik sayacın amperaj aralıkları fazla olduğundan dolayı kısa sürede yanma riski bulunmamaktadır. Elektronik sayaçların garantileri 3-5 sene arası değişmektedir. Haberleşme modülü olan elektronik sayaçlar, uzaktan okumaya olanak sağlamaktadır.

2. Sayaçların değişim işlemlerinin yapılmasının sebebi nedir?

3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu ve bu kanuna dayalı ikincil mevzuat gereğince ilgili elektrik tüketimini ölçen sayaçların periyodik olarak 10 yılda bir kontrol edilip damga ayar işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle 10 yıllık damga süresini dolduran sayaçlar damga ayar işlemleri için sökülerek yerine aynı özelliklere sahip sayaç takılmaktadır.

Bu sayaçlardan ayarlanması ve/veya tamiri mümkün olmayanlar ise yenisi ile değiştirilmektedir. Bunun yanında müşteri talepleri doğrultusunda sökülen mekanik sayacın yerine çok zamanlı tüketimi ölçme özelliği olan elektronik sayaç ile değişim işlemleri de yapılabilmektedir.

3. Sayacımın değişimi halinde ücret öder miyim?

10 yıllık damga süresini dolduran sayaçların damga ayar işlemleri için sökülerek yerine geçici ya da yeni sayaç takılması durumunda herhangi bir ücret ödenmemektedir.

30 Mayıs 2018 tarih ve 30436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 51’inci maddesi kapsamında, tüketici talebi doğrultusunda kontrol işlemi yapılmak üzere sökülen sayacın doğru çalıştığının tespit edilmesi halinde talep sahibine sayaç kontrol bedeli uygulanır. Sayaç kontrol bedeli, işlem sonrasında ilk ödeme bildiriminde talep sahibine fatura edilmek üzere talep sahibinin tedarikçisine faturalanır.

Bu bedel direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif ve/veya reaktif sayaçlar için 33,7 TL,akım trafolu ve/veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlar için 42,7 TL’dir.


Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

4. Sayaç kontrollerinde abonelik sözleşmesi, mal sahibinin üzerinde olmasına rağmen kiracının veya bir başkasının dilekçesine istinaden sayaç değişimi yapılabilir mi?

Sayacın hatalı tüketim değerleri gösterdiğinin tespiti halinde ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde değiştirilmesi gerekmektedir.

İlgili sayaç kullanıcısı müşteri değil ise söz konusu kullanıcının görevli tedarik şirketi ile görüşüp sözleşmesini yaparak aboneliği kendi üzerine alması gerekmektedir. Sayaç değişimi ancak abonelik sahibinin başvuruda bulunması halinde yapılabilmektedir.

 

5. Sayaç yerimi değiştirmek/ulaşılabilir bir yere aldırmak istiyorum. Ne yapmalıyım?
Bağlı olduğunuz Müşteri Operasyonları Merkezi'ne müracaat ederek ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
6. Sayacım arızalandı. Ne yapmalıyım?

Sayacınızın arızalı olması durumunda, ALO 186 BEDAŞ Çağrı Merkezi’ni arayarak veya BEDAŞ Destek Twitter hesabı, BEDAŞ 186 mobil uygulaması ve bedas.com.tr’de bulunan Talep Formu’nu doldurarak kayıt oluşturmanız gerekmektedir.

Şirketimize tesisatınızın sayaç arızası/ölçme hassasiyeti şüphesi ile başvuruda bulunulduğunda Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği Mad.51 yükümlülüklerince sayacın kontrolü sağlanır.

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri çerçevesinde sayacın doğru tüketim kaydettiğinin tespiti halinde sayaç sökme-takma ile 3516 sayılı Kanun çerçevesinde oluşan bedeller talep sahibi tarafından karşılanır.

 

7. Sayacım arızalı ve bana geriye dönük eksik tüketim tahakkuk ettirilmiş. Sebebi nedir?
Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 36. ve 37. maddelerinde belirtilen kriterlere göre sayacın, müşterinin kusuru dışında herhangi bir nedenle tüketim kaydetmediğinin veya doğru tüketim kaydetmediğinin tespit edilmesi halinde sayacın doğru veya hiç tüketim kaydetmediği dönem/süre için tahakkuk yapılmaktadır.
8. Yıkımdan dolayı sayacımın sökülmesi ve elektriğimin direkten kesilmesi için ne yapmalıyım?
Abone sahibi veya vekilinin müşteri numarası ile bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü’ne dilekçeyle başvurusu gerekmektedir.
9. Teknik kaliteye ilişkin hak ve yükümlülüklerim nelerdir?

Elektrik Dağıtım Sisteminin Teknik Kalitesine İlişkin Usul ve Esaslar’da teknik kaliteye ilişkin sorumluluklar düzenlenmiştir.

10. Kompanzasyon sisteminin hangi şartlarda yaptırılması zorunludur? Yapılması gerekli midir?

Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar’a göre (31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren 5999-3 sayılı Kurul Kararı Madde 13) Mesken aboneleri, aydınlatma aboneleri, tek fazla beslenen aboneler hariç 9 kW bağlantı (talep) gücünün üzerindeki tüm abonelerin reaktif güç kompanzasyonu yapması gerekmektedir.

11. Sayacım nerede bulunmalıdır?

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 50. Maddesi uyarınca tüketici, kullanım yerine ait sayaç ve/veya ölçüm sistemlerine müdahale etmemek, dağıtım şirketin sayaç ve/veya ölçüm sistemlerine erişimini engellememekle mükelleftir. Sayaçlar, müstakil konutlarda konut dışında, apartmanlarda ortak alanlarda, iş yerlerinde ise ilgili yerin niteliğine göre ortak alanda veya dışarıda olmalıdır. Elektrik sayacınızın düzenli olarak okunmasını, faturalarınızın zamanında bırakılmasını sağlamak için elektrik sayacını yönetmelikte belirtilen şekilde tesis ettirmeniz gerekmektedir.


12. Mevcut aboneliğimin olduğu yerde jeneratör kurulumu yapmak istiyorum ne yapmalıyım?


Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği
yeni kurulacak veya ruhsat almadan kurduğunuz mevcut çalışan jeneratör tesisleriniz için; daha önce onayı alınan OG veya AG Projeye göre, uygun jeneratör gücü tespit edilerek ve jeneratör bağlantıları sayaçtan sonra olacak şekilde hazırlanmış İmdat Jeneratör Projesi ile Genel Müdürlük’te bulunan Enerji Talepleri Değerlendirme Müdürlüğü’ne başvurularak proje onayı alınması gerekmektedir. İmdat Jeneratör Projesi’nin uygun görülerek Enerji Talepleri Değerlendirme Müdürlüğü tarafından onaylanmasından sonra Sistem İşletme Müdürlüğü’ne başvurularak İmdat Jeneratör Sisteminin Kabulü’nün yaptırılması gerekmektedir.
13. Özel Trafo yaptırmak istiyorum, ne yapmalıyım?
Özel Trafo yaptırmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Genel Müdürlük’te
bulunan Enerji Talepleri Değerlendirme Müdürlüğü’ne başvurularak “Enerji Müsaadesi’’ talebinde bulunulması gerekir. Enerji Talepleri Değerlendirme Müdürlüğü tarafından bağlantı şartlarını belirleyen Enerji Müsaade Belgesi tanzim edilir. Yetkili bir Elektrik Mühendisi tarafından Enerji Müsaade Belgesine uygun olarak “proje” düzenlenir.

Hazırlanan projenin Enerji Talepleri Değerlendirme Müdürlüğü tarafından onaylanması ile tesisin yapımına başlanır. Tesis yapımı bitiminde Fenni Mesul Mühendis, tesisin incelemesini yaptıktan sonra Genel Müdürlük’te bulunan Sistem İşletme Müdürlüğü’ne “Geçici Kabul” talebinde bulunur. Sistem İşletme Müdürlüğü tarafından oluşturulan Kabul Heyeti; yapılan tesisinonaylı projesi ve Enerji Müsaade Belgesi’ne uygun olup olmadığını inceleyerek Geçici Kabulü yapar. Geçici Kabulün onaylanmasının ardından tesisin abonelik işlemleri ilgili Bölge Müdürlükleri’nde gerçekleştirilir.


Bedaş Alo 186

Bedaş Facebook Sayfası Bedaş Twitter Sayfası Bedaş Linkedin Sayfası
2020 Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Kullanım ve Koşullar | Gizlilik Koşulları 
node04 18.08.2022 01:24:15