EN TR
Bedaş Facebook Sayfası Bedaş  Twitter Sayfası Bedaş Linkedin Sayfası Bedaş Foursquare Sayfası

Yönetici Mesajı

Ana Sayfa / BEDAŞ AKADEMİ / Yönetici Mesajı
Yönetici Mesajı

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ İLE İSTİHDAMA KATKI SAĞLIYORUZ


Elektrik dağıtım sektörü, kamuya hizmet eden bir sektör ve elektrik günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası.  Elektrik dağıtım sektöründe nitelikli personel ihtiyacı önemli bir sorun. Elektrik dağıtım hizmetini müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, kesintisiz verebilecek niteliğe sahip, yetişmiş teknik personele ihtiyaç var.

 

Hem kurum içerisinde hem de sektör genelinde ihtiyaç duyulan nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla BEDAŞ Akademi’yi hayata geçirdik.

 

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak hali hazırda verdiğimiz teknik eğitimlerimizi daha sistematik bir şekilde yapabilme, donanımlı saha personeli yetiştirme düşüncesi akademinin temel çıkış noktası oldu. Akademinin çerçevesi  BEDAŞ İnsan Kaynakları birimi ve Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) tarafından oluşturuldu. Bahçeşehir, Boğaziçi Üniversiteleri ve İstanbul Teknik Üniversitesi, projenin geliştirilmesi sürecinde ve takip eden süreçte bize destek olacak.

 

Akademi bünyesinde bir Teknik Eğitim Okulu faaliyete geçiriyoruz. Bu okulda öncelikle yeni mezun adayları seçerek İnsan Kaynakları birimi tarafından yapılan mülakatlar, teknik sınavlar ve değerlendirmelerin ardından sınıflar halinde yetiştirmeye başlıyoruz. Bu sınıflarda yer alan katılımcılar hem teorik eğitim görme fırsatı elde ediyor hem de bizzat işbaşında, sahada uygulamalı olarak işi öğreniyorlar. Teknik eğitimler farklı lokasyonlardaki eğitim merkezlerinde gerçekleştiriliyor.

 

Akademi çalışmalarımız yalnızca teknik eğitim faaliyetlerinden oluşmuyor. Liderlik Okulu ile geleceğin yöneticilerini ve liderlerini kendi içimizden çıkaracağız. Çalışanlarımızı geleceğe hazırlayacağız. Bir diğer hedefimiz de performans ve kariyer odaklı yeni bir insan kaynakları modeline geçiş yapabilmek. Liderlik Okulu kapsamında Yıldız Mühendislik Programı’nı başlattık. Programın amacı, BEDAŞ mühendislerinin kişisel ve mesleki açıdan gelişimine katkı sağlayarak onları geleceğe hazırlamak ve kendilerine şirket içinde yeni fırsatlar sunabilmek.  6 ay sürmesi planlanan eğitim programı sonucunda mühendislerin etkinlik ve verimlilikleri ölçülecek ve programı başarı ile tamamlayan mühendisler BEDAŞ yönetici kariyer havuzunda yer alacak.

 

Akademinin bir diğer hedefi de daha kurumsal bir yapıya geçerek ayrı bir kimlik kazanması. Aynı zamanda akredite bir kurum haline gelmesini de hedefliyoruz.  Bu sayede akademi sadece BEDAŞ’a değil tüm elektrik sektörüne hizmet veren bir yapıya dönüşecek.

 

En önemli gücümüz insan kaynağımız. İşin kalitesini, çalışanların kalitesi belirler. Nitelikli işgücünü kuruma ve topluma kazandırma öncelikli hedeflerimizden. Biliyoruz ki, farklı yeteneklerin etkin ve verimli katılımı, şirketi geleceğe taşır. Bu nedenle çalışanlarımıza bilgi, beceri, tutum ve davranışlar kazandırmayı amaçlayan eğitim programları ile güçlendirmek temel ilkelerimizden.

 

 

ALİ YENİLMEZ

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜBedaş Alo 186

Bedaş Facebook Sayfası Bedaş Twitter Sayfası Bedaş Linkedin Sayfası Bedaş Foursquare Sayfası
2016 BOĞAZİÇİ Elektrik Dağıtım A.Ş. Kullanım ve Koşullar | Gizlilik Koşulları