EN  / TR

Teknik Eğitimlerimiz

Teknik Eğitimlerimiz

Ayırıcılar-Kesiciler ve Manevralar Eğitimi

Elektrik dağıtım tesislerinde çalışan teknik personelin yüksek gerilim ( YG ) teçhizatlarını ve sekonder devrelerini tanıması.

Kesicilerin ve diğer teçhizatların bakım – onarımı

Manevra

İçerik:

 • YG teçhizatlarının genel tanımı
 • Bara sistemleri
 • Ayırıcılar
 • Kesiciler
 • Metal muhafazalı anahtarlama elemanları
 • Seconder devreler
 • Manevralar
Oryantasyon Eğitimi

Çalışanlara BEDAŞ’ın tanıtılması

Görevlendirilecekleri bölüm hakkında bilgi verilmesi

İçerik:

 • Sektörün ve şirketin tarihçesi.
 • Örgütsel yapı
 • Ortaklar
 • Üst yönetim pozisyonları ve bu görevleri yürüten yöneticilerin isimleri
 • Organizasyon yapısı, bölümler
 • İşletme kural ve politikaları, kalite uygulaması
 • Hedefleri, misyonu, vizyonu
 • Çalışan profili (Cinsiyet, Eğitim, Pozisyon)
 • Faaliyet alanı (Dağıtım süreçleri)
 • Faaliyet bölgesi
 • Çağrı Merkezi
 • İK Politika ve Süreçleri
 • E- learning sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Temel Eğitimi

İş yeri ve çalışan güvenliğinin sağlanması

İSG mevzuatının açıklanması

İçerik:

 • İş kazaları ve istatistikleri
 • İş Kazası
 • İş Güvenliği
 • Elektrik enerjisinin insana zarar vermesinde etken olan faktörler
 • Elektrik enerjisinde genel iş güvenliği yöntemleri
 • Kişisel koruyucu donanımlar
 • Elektrik dağıtım sisteminde kullanılan kişisel koruyucular ve iş güvenliği malzemeleri
 • Elektrik dağıtım hizmetlerinde iş güvenliği

Temel Elektrik, İç tesisat Yönetmeliği

Elektrikle ilgili temel bilgilerin verilmesi

Elektriksel ölçümleme

Bobin ve kondansatör

İçerik:

 • Alternatif akımda bobin ve kondansatör devreleri
 • A.C akımda direnç, bobin, kondansatörlerin seri/paralel devreleri
 • Transformatörler ve  çalışma prensipleri.
 • Elektriksel büyüklükler ve ölçülmesi

Kayıp-Kaçak ve Endeks Okuma Eğitimi

Ölçü trafoları

Sayaçlar

Bağlantı

Sayaç-trafo testleri

Kaçak mevzuatı

İçerik:

 • Ölçü trafoları
 • Ölçü trafoları oran testleri
 • Bir fazlı sayaçlar ve devreye bağlanması
 • Üç fazlı sayaçlar ve devreye bağlanması
 • YG ölçü devreleri ve sayaçlar
 • Sayaç testleri
 • Hatalı bağlantılar ve hesapları
 • Kaçak elektrik tutanak tanzimi ve güç hesapları

Açma-Kesme Eğitimi

Sayaç tipleri

Bağlantı şemaları

Kesme işlemi

Tüketici ile iletişim

İçerik:

 • Aktif, reaktif ve kapasitif güç tanımı
 • Sayaç tipleri
 • Sayaçların yapısı ve görevi
 • Kesme-Açmanın tanımı,
 • Kesme-Açma personellerinin görev, sorumluluk ve yükümlülükleri.
 • Standart ve iş güvenliği prensiplerine uygun, nitelikli Kesme-Açma uygulamaları
 1. Bir faz sayaçta kesme-açma işlemleri (uygulama)
 2. 3 faz sayaçlarda Kesme-açma işlemleri (uygulama)
 3. Kombi sayaçların özellikleri ve Kesme-açma işlemleri (uygulama)
 4. X5 sayaçların özellikleri ve Kesme-açma işlemleri (uygulama)
 5. Renklerine göre mühür çeşitleri ve sayaç mühürleme (uygulama)
 6. Kofralarda bulunan NH bıçaklı sigortaların takılması ve çıkartılması.(uygulama)
 7. Kullanılan Kişisel Koruyucu Donanımların tanıtılması, standart ve özellikleri
 8. Yaşanan iş kazaları, sahadaki tehlikeler ve oluşabilecek riskler.
 9. Abone ilişkileri, Etkili iletişim ve stres yönetimi
Sayaç Sökme-Takma

Sayaç

Tesisat

Montaj

İçerik:

 • Sayaç sökme takma yapılması,
 • İç tesisat, abone panosu, trifaze sayaç montajı hakkında bilgilendirme,
 • Mevzuata uygun ölçü aletleri ve elektrik sayaçları bağlantıları
 • Güç ölçümü
 • Elektrik sayaçlarının montaj ve bağlantısı

İç Tesisat Kontrol ve Abonelik İşlemleri Eğitimi

Abonelik süreçleri

Bağlantı anlaşması

Fen muayene işlemleri

İç tesisat

İçerik:

 • Bağlantı anlaşması
 • Kanun, yönetmelik, usul ve esaslar
 • Birimler arası koordinasyon

Ölçü Devreleri (Akım Trafoları + Gerilim Trafoları + Sayaçlar) Eğitimi

Ölçü trafoları

EPDK mevzuatı

İçerik:

 • Akım trafosunun yapısı, etiket değerleri ve çalışma prensibi
 • Gerilim trafolarının yapısı, etiket değerleri ve çalışma prensibi
 • Ölçü trafolarında dönüştürme oranı ve polarite testleri

Yangın ve Yangından Koruma Eğitimi

Yangına müdahale

İçerik:

 • Yangının tanımı
 • Yangının tetrahedronu ve elementleri
 • Yanma sonucu ortaya çıkan ürünler
 • Yangının üç ana safhası - Backdraft etkisi ve çözüm yolları
 • Isı transferinin üç ana yolu
 • Yangın çeşitleri ve sınıfları
 • Yangın söndürücülerin sınıfları ve nasıl kullanılması hakkındaki teorik bilgiler
 • Acil durumlarda yapılması gereken hayat kurtarıcı ipuçları
 • Sınai faaliyetlerde müdahale yöntemleri

Röle Koordinasyonu ve Koruma Eğitimi ve arıza tespit cihazları eğitimi

Ölçü trafoları, röle

Koruma eğitimi

İçerik:

 • Korumanın amacı ve önemi
 • Ölçü trafoları
 • Koruma sisteminde seçicilik ve koordinasyon
 • Aşırı akım ve toprak rölelerinin tanıtılması
 • Arıza akımlarının çeşitleri etkileri
 • Aşırı akım ve toprak röle ayarları
 • Aşırı gerilime karşı korumalar
 • Trafo zati korumaları
 • Sekonder devre bağlantıları ve DC sistemler

Koruma Eğitimi

 • Korumanın amacı ve önemi
 • Ölçü trafoları
 • Koruma sisteminde seçicilik ve koordinasyon
 • Aşırı akım ve toprak rölelerinin tanıtılması
 • Arıza akımlarının çeşitleri etkileri
 • Aşırı akım ve toprak röle ayarları
 • Aşırı gerilime karşı korumalar
 • Trafo zati korumaları
 • Sekonder devre bağlantıları ve DC sistemler

Yeraltı Kabloları ve Havai Hat Eğitimi

Yer altı kablo tesisi

Arıza tespiti ve onarım

İçerik:

 • Yeraltı kablo çeşitleri
 • Kablo kanalı ve kablo döşenmesi
 • Kablo başlığı yapımı
 • Kablo ek yapımı
 • Kablo arızaları ve tespiti
 • Kablo güzergah tespiti
 • Havai hat şebekeleri
 • Direkler ve donanımları
 • Enerji hatlarının bakımı

Topraklamalar Eğitimi

Topraklama sistemi

Ölçüm ve testler

İçerik:

 • Topraklamanın amacı ve önemi
 • Topraklama çeşitleri ve elemanları
 • TT ve TN sistemlerinde topraklama
 • AG koruma topraklama hesapları
 • YG koruma topraklama hesapları
 • Topraklama ölçümleri
 • Dağıtım şebekelerinde toprak arızaları

Sepetli Araç Eğitimi, Operatörlük Eğitimi

Sepetli araç kullanımı

İçerik:

Platformun tanıtılması

Teorik ve uygulamalı eğitim

Acil durumda yapılacaklar

Trafo Bakım Eğitimi

 

Konu:

Güç ve dağıtım trafoları

Trafo arıza testleri

İçerik:

 • Trafoların çalışma prensipleri ve tipleri
 • Dağıtım ve güç trafoları yardımcı teçhizatları
 • Bağlantı grupları
 • Verim, boşta çalışma ve kısa devre akımları
 • Dağıtım trafolarında zati koruma, termometre, bucholz, basınç valfi soğutma sistemleri
 • Dağıtım trafolarının testleri ( izolasyon, gerilim, kademe, boşta çalışma, toprak direnç değerleri. )

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri

YG tesis çalışmaları

YG bakım çalışmaları

İçerik:

 • Temel Elektrik
 • Dağıtım Trafoları
 • Ölçü devreleri sayaçlar
 • Koruma
 • Topraklama
 • Manevralar
 • İş Güvenliği

İş Kazaları ve KKD eğitimi

İş kazalarına karşı önlemler

Kaza durumunda yapılması gerekenler

İçerik:

 • İş yerinde güvenlik önlemleri
 • Meslek hastalıklarına karşı güvenlik önlemleri
 • İş yerinde olabilecek kaza, yaralanma ve yangınların sebeplerini kavrama, önlem alma ve gerekli müdahalede bulunma
 • İş kazaları sonrasındaki hukuki işlemler
 • KKD temini ve kullanımları


Bedaş Alo 186

Bedaş Facebook Sayfası Bedaş Twitter Sayfası Bedaş Linkedin Sayfası Bedaş Foursquare Sayfası
2018 Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Kullanım ve Koşullar | Gizlilik Koşulları