EN  / TR

Kişisel Eğitimlerimiz

Kişisel Eğitimlerimiz
İletişim ve İlişki Yönetimi Eğitimi

Amaç:

Çalışanların kurum içi ve müşteri ile olan iletişimi yönetebilmeleri için gerekli beceriler konusunda farkındalık kazanmaları, iletişim becerilerini artırmak

İçerik:

 • İletişim nedir?
 • Temel İletişim Süreci
 • Etkili Dinleme Becerileri
 • Soru Sorma Becerileri
 • Empati Becerileri
 • İletişimde Algının önemi
 • Etkili Geri Bildirim Süreçleri
 • Ben Dili – Sen Dilinin Etkin Kullanımı
 • Hizmette Beden Dili ve Ses Tonunun Etkin Kullanımı
 • Müşteri İle İletişimde Engelleri Aşmak
 • İş arkadaşları ile İletişim ve ilişki yönetimi
 • Duyguların yönetimi
 • Kurumsal ve Yönetimsel İletişim Biçimleri
 • İnformel İletişim ve İletişim Kaynakları

Uygulamalar:

 • Grup çalışmaları
 • Role Play Çalışmaları
 • Vaka Örneği
 • Video
Zor Müşterilerle Başa Çıkma Eğitimi

Amaç:

Çalışanlarıın, şikâyetlerini nasıl karşılamaları gerektiğini, duyguların yönetiminin önemini vurgulamak, müşteri ve hizmet kavramının daha iyi algılanmasını sağlamak

İçerik:

 • Müşteri kimdir?
 • Bizim müşterimiz kimler
 • Müşteri ne bekler
 • Müşteri olarak alım kararımızı neye göre veriyoruz?
 • Mükemmel hizmet davranışları
 • Müşteri yaklaşımları
 • Müşteri memnuniyeti sağlama
 • Müşteri türleri, onlara yaklaşım şekilleri
 • Müşterileri anlamak için etkili dinleme becerisi
 • Müşteri ihtiyaçları nasıl belirlenir
 • Etkin iletişim kurmanın yolları nelerdir
 • Kızgın müşterilerle başa çıkma yolları
  • Duygularımız ve Öfke yönetimi

Uygulamalar:

 • Test uygulamaları ve sonuçların değerlendirilmesi
 • Vaka Örneği
 • Grup çalışmaları /Rol Play Çalışmaları

Stres Yönetimi ve Kontrolü Eğitimi

Amaç:

Çalışanların stres yaratan kişilik faktörleri ile ilgili farkındalık kazanmaları, iş ve özel yaşamda yaşadıkları stresle mücadele edebilecek yeteneklerini geliştirebilmeleri.

İçerik:

 • Stresli misiniz? Test Uygulamaları
 • Stres Tanımı ve Belirtileri
 • Stresin Maliyeti
 • Stresin Ortaya Çıkışı
 • Stresin Biyolojik, Psikolojik ve Davranışsal Etkileri
 • İşyerinde Stres Yaratan Faktörler
 • Stres Çeşitleri
 • Stres Kaynakları
 • Stres Kontrol Modeli
 • Düşünce Biçimi-
 • Stresle Başa çıkma Yöntemleri
 • Problem Çözme Teknikleri –Test Uygulamaları

Uygulamalar:

 • Test Uygulamaları ve sonuçların değerlendirilmesi
 • Yaratıcı Drama Egzersizleri
 • Diyafram Nefesi Çalışmaları
 • Gevşeme Egzersizi Uygulaması
 • Grup çalışması
Role Play Çalışmaları

Telefonda Etkili İletişim Eğitimi

Amaç:

Çalışanların, kurum kültürü ve kurum kalitesini telefonda aktarabilmelerini sağlamak

İçerik:

 • Telefonda hizmet alan müşteriler ne bekler
 • İletişimin tanımı ve İletişim Çeşitleri
  • Yüz yüze İletişim
  • Telefonla İletişim
  • Yazılı İletişim
 • Dinlemenin Önündeki Bariyerler
 • Dinleyici Çeşitleri
 • Soru Sorma Becerileri
 • Soru Çeşitleri
 • Etkin Geribildirim
 • Profesyonel Nezaket
 • Telefon cevaplama incelikleri
 • Telefonda ses, ses tonu kullanımı ve sözcük seçimi
 • Yasak İfadeler
 • Dinleyenin Algısı
 • Telefonda Pro-aktif  Müşteri Hizmeti
 • Kızgınla Başa Çıkmak
 • Duygusal Yansımayı Önlemek

Uygulamalar:

 • Test uygulamaları ve sonuçların değerlendirilmesi
 • Telefon görüşmesi kaydı
 • Grup çalışmaları
Role Play çalışmaları

5S ve Etkin İş Disiplini

Amaç:

Görsel yönetim ve etkin iş disiplini sistematiğinin kurulması aşamalarını, endüstriyel örneklerle anlatmak ve sorgulama ortamı oluşturmak

İçerik:

 • 5S Test Uygulaması
 • 5S Nedir?
 • 5S Adımları ve Örnek Uygulamaları
 • 5S Nerelerde Uygulanır?
 • 5S’in Faydaları
 • 5S Uygulamasında Yöneticiye Düşen Görevler
 • 5S’in Uygulanması
 • 5S Felsefesinin Amaçları
 • 5S'in Kuruma Sağladığı Yararlar
 • 5S Ölçüt Göstergeleri
 • 5 S Metodolojisi
 • 5 S Uygulamalarında Kullanılan Araçlar

Uygulamalar:

 • Test uygulamaları ve sonuçların değerlendirilmesi
 • Grup çalışmaları
 • Role Play çalışmaları

Olağanüstü Verimlilik İçin 5 Seçim

Amaç:

Çalışanların zamanlarını, dikkatlerini ve enerjilerini nereye harcayacaklarına dair daha seçici ve yüksek etkili seçimler yapmalarını sağlamak

İçerik:

 • Önce Önemli Olana Yönel
 • Olağanüstü'nü Hedefle
 • Büyük Taşları Yerine Koy
 • Teknolojiye Hükmet
 • Ateşi Körükle-Kül Olup Sönme
 • 5 Seçim Süreci

Uygulamalar:

 • Test uygulamaları ve sonuçların değerlendirilmesi
 • Grup çalışmaları
 • Role Play çalışmaları
 • Video

Ekip Yönetimi ve Liderlik

Ekibin ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriler ile birlikte takımı motive edici tekniklerin kavranması

 

İçerik:

 • Ekip Nedir?
 • Ekip Türleri
 • Ekiplerin Gelişimi
 • Takım mı, Ekip mi?
 • Ekip Çalışmasının Önemi
 • Ekip içi Dinamikler
 • Ekip Çalışması İçin Gerekli Özellikler
 • Ekip Çalışmasında Bireyler
 • Ekip içi İletişim
 • Ekip Çalışmasının Zorlukları
 • Başarısız Ekipler
 • Ekip içi Çatışma ve Çatışma Yönetimi
 • Ekip Çalışmasında Lider

Uygulamalar:

 

 • Grup çalışmaları
 • Role Play çalışmaları
Koçlukla Yönetim ve Liderlik

 Bedaş Alo 186

Bedaş Facebook Sayfası Bedaş Twitter Sayfası Bedaş Linkedin Sayfası Bedaş Foursquare Sayfası
2018 Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Kullanım ve Koşullar | Gizlilik Koşulları