BEDAŞ Hakkında

Ana Sayfa / KURUMSAL / BEDAŞ Hakkında
BEDAŞ Hakkında
Tarihçe

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.’NİN TARİHÇESİ

1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu’nun (TEK) sorumluluğunda gerçekleştirilen elektrik dağıtım çalışmaları, 23 Şubat 1983 tarihinde İstanbul merkez olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya illerini kapsayan bölgede “Sınırlı Sorumlu” bir yapıya dönüştürülür ve  “Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi” adını alır.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi, 18 Haziran 1984 tarihinde, 18435 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) hakkında çıkarılan  kanun hükmünde kararname uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı bir KİT olarak yapılanır.

24 Aralık 1989 tarihinde, İstanbul ili ve bağlı ilçe ve köyleri kapsayacak biçimde faaliyet alanı yeniden belirlenerek diğer iller ayrılır ve adı da değiştirilerek  “İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi” olarak çalışmaya başlar.

1990 yılına gelindiğinde, 1984’te çıkarılan 3096 sayılı görev şirketleri hakkındaki yasa uyarınca, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi’nin faaliyet alanındaki  Anadolu Yakası’nın İşletme hakkı, Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş.’ye devredilir.

Türkiye Elektrik Kurumu’nun 15 Eylül 1993 tarihinde, Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) olarak yeniden yapılandırılmasının ardından, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi TEDAŞ’a bağlanır.

12 Temmuz 1995 tarihinde  adı “Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. “ olarak değiştirilir ve  TEDAŞ’a bağlı bir ortaklık yapısıyla çalışmaya başlar.

BEDAŞ 2 Nisan 2004 tarihinde alınan karar ile diğer tüm elektrik dağıtım bölgeleri gibi özelleştirme kapsamına alınır ve 28.05.2013 itibari ile özelleştirilmesi tamamlanarak Cengiz Holding ve Kolin İnşaat Ortaklığı bünyesinde hizmetlerine devam eder.

Hakkımızda

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan, 2013 yılında özelleşen Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 5,3 milyonun üzerinde abone sayısı ile sektörde ilk sırada yer almaktadır. Yılda yaklaşık 27 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa Yakası’nda hizmet veren şirket, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir.

 

MİSYONUMUZ
Elektriğin temel yaşam gereksinimlerinden biri olduğuna inanıyoruz. Tüm BEDAŞ çalışanları olarak tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile birlikte memnuniyetinizi hedef belirleyip kaliteli ve kesintisiz enerjiyi sizlere ulaştırmak için durmaksızın çalışıyoruz.
VİZYONUMUZ
Şebekemizin; hem teknik hem de ekonomik performansını sürekli iyileştirip geliştirerek sadece günümüz koşullarını değil, hizmet verdiğimiz müşterilerimizin gelecekteki beklentilerini de dikkate alacak bir planlama yöntemi uygulayarak arıza sayısı ve sıklığının az, kaliteli elektrik arzının ise sürekli gerçekleşmesini sağlayarak sektörde liderliğimizi muhafaza etmek.
BEDAŞ KURUMSAL VİDEO

BEDAŞ ve Kalite

 

 

MİSYONUMUZ
Elektriğin temel yaşam gereksinimlerinden biri olduğuna inanıyoruz. Tüm BEDAŞ çalışanları olarak, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile birlikte memnuniyetinizi hedef belirleyip; kaliteli ve kesintisiz enerjiyi sizlere ulaştırmak için durmaksızın çalışıyoruz.
VİZYONUMUZ
Şebekemizin; hem teknik hem de ekonomik performansını sürekli iyileştirip geliştirerek, sadece günümüz koşullarını değil, hizmet verdiğimiz müşterilerimizin gelecekteki beklentilerini de dikkate alacak bir planlama yöntemi uygulayarak; arıza sayısı ve sıklığının az, kaliteli elektrik arzının ise sürekli gerçekleşmesini sağlayarak sektörde liderliğimizi muhafaza etmek.
ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI (Kalite, Çevre, İSG)

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak elektrik dağıtım hizmetleri sunumu sırasında;

 • ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 Yönetim Sistemlerinin tüm gereksinimlerine uyarak, çalışmalarımızı; sürdürülebilirlik, sürekli iyileştirme ve tüm paydaşlara katkı prensibi çerçevesinde yürütmeyi,
 • Elektrik dağıtım hizmetini gerçekleştirirken ilgili tüm zorunlu yasa ve yönetmelikler ile müşteri şartları ve diğer şartlara koşulsuz uymayı,
 • Yenilikçi yöntemler kullanarak Elektrik Dağıtım hizmetinin kalitesini sürekli yüksek tutmayı ve bu konuda sektöründe lider ve örnek olmayı,
 • Kalite, Çevre ve İSG konusunda çalışanlarımızda sorumluluk bilincini arttırmak üzere eğitimler vereceğimizi,
 • Malzeme ve enerjiyi verimli kullanarak enerji performansımızı sürekli iyileştireceğimizi,
 • Faaliyetlerimiz nedeniyle oluşan atıklarımızı mümkün olduğunca azaltıp geri dönüşüm kapsamında tekrar geri kazandıracağımızı,
 • Geleceğe daha yaşanabilir bir Dünya bırakmaya katkı sağlamak üzere süreç planlarımızda çevre faktörünü dikkate alacağımızı,
 • İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının oluşturulmasını,
 • Kazaları henüz oluşmadan önlemeyi, tehlikelerle kaynağında mücadele ederek ortadan kaldırmayı ve İSG risklerini azaltmayı,
 • Çalışan ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamayı,
 • Müşteri Memnuniyeti Politikamız ile kesintisiz ve uygun şartlarda elektrik sunmayı taahhüt ederiz.
ÇAĞRI MERKEZİ POLİTİKAMIZ

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak  

Çağrı Merkezi hizmetimizin sunumu sırasında;   

 • Müşteri ihtiyaçlarını gözetmeyi
 • Hizmetimizi gerçekleştirirken zorunlu yasa, yönetmelik ve müşteri şartlarına uymayı
 • Çağrı Merkezi ilkelerimiz çerçevesinde taleplerinizi ele almayı taahhüt ederiz.


İlkelerimiz;   

 • ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ ÇAĞRI MERKEZLERİ ARASINDA ÖNCÜ OLMA
 • SÜREKLİ VE HIZLI ERİŞİLEBİLİR OLMA
 • DÜRÜST, OBJEKTİF VE NİTELİKLİ İLETİŞİM KURMA

 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak müşteri şikayetlerinin çözümünde;

 • Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin tüm gereksinimlerine uyarak süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
 • Elektrik dağıtım hizmetini gerçekleştirirken zorunlu yasa, yönetmelik ve müşteri şartlarına uymayı,
 • Müşteri Memnuniyeti politikamız çerçevesinde şikayetleri ele almayı taahhüt ederiz.

Müşteri Memnuniyeti İlkelerimiz;

 • ŞEFFAFLIK
 • ERİŞİLEBİLİRLİK
 • CEVAP VEREBİLİRLİK
 • OBJEKTİFLİK
 • GİZLİLİK
 • HESAP VEREBİLİRLİK
BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) olarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimiz çerçevesinde;

 • Kuruluşumuz ve bilgi sistemlerine ilişkin 3.taraflar ve abonelerimizin bilgilerinin gizliliği, bütünlüğü ve erişebilirliğinin sağlanmasını,
 • Bilgi Güvenliği kapsamında ISO 27001 standartı, ilgili yasal mevzuat ve şartlar ile üçüncü taraflar ile yapılan sözleşmelere uymayı,
 • Varlıklarımıza ilişkin tüm riskleri sistematik bir biçimde yöneterek azaltmayı ve böylelikle tüm paydaşlarımızla sürdürülebilir ilişkiler kurmayı,
 • Yaşanan bilgi güvenliği olayları ve ihlallerini yeniden oluşmasını engelleyecek biçimde düzeltmeyi ve
 • Tüm çalışanlarımızın bilgi güvenliği konusundaki farkındalıklarını artırmayı


taahhüt ederiz.

3. TARAF BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

A. Amaç

Bu doküman; 3. tarafların erişebildiği bilginin korunması amacıyla kuralları belirlemek amacıyla oluşturulmuştur.

B. Kapsam

Bu politika, tüm BEDAŞ personeli ve 3. taraf çalışanlarını kapsamaktadır.

C. Politika Metni

1. 3. taraflarla herhangi bilgi alışverişi yapılmadan ve BEDAŞ’ın sistemlerine erişmeden önce BGYS.FORM.009 Kurumsal Bilgi Güvenliği Sözleşmesi imzalanmış olmalıdır.

2. Sadece uygun yetkileri almış olan 3. taraf çalışanların BEDAŞ’ın bilgi veya iletişim sistemlerine erişimi olmalıdır.

3. BEDAŞ dışından gelen bakım ve tamir çalışanlarının çalıştıkları şirketler ile BEDAŞ’ın kontrollü bölgelerinde çalışma yapacaklarsa (veri merkezi, ana kumanda odası, SCADA odası vb.) BGYS.FORM.009 Kurumsal Bilgi Güvenliği Sözleşmesi imzalanmış olmalıdır.

4. BEDAŞ isminin halka yayınlanacak dokümanlarda kullanılabilmesi için üçüncü tarafların uygun kişiler tarafından yetkilendirilmesi gerekmektedir.

5. Sadece yetkilendirilmiş ve izin verilmiş tedarikçiler BEDAŞ ile çalışmakta olduklarını veya yapmakta oldukları işin içeriğini 3. taraflara bildirebilirler.

6. BEDAŞ’ın bilgilerine erişimi olan 3. taraf personel değişiklikleri derhal ilgili proje / sistem yöneticisine bildirilmelidir.

7. BEDAŞ tedarikçileri (bilgi ve bilgi varlıkları ile ilişkili) bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini korumadığı/koruyamadığı durumda derhal gerekli bilgi güvenliği önlemleri alınır ve BT Yardım Masası’na bildirmelidir.

8. BEDAŞ için yazılım geliştirme vb. hizmet geliştirmeleri yapan tedarikçiler BEDAŞ’ın tüm politikalarına uymalıdır.

D. Yaptırım

Üçüncü Taraf Güvenliği Politikasının ihlali durumunda BGYS.FORM.009 Kurumsal Bilgi Güvenliği Sözleşmesi ve kuruluşla yapılmış diğer sözleşme maddeleri ve BEDAŞ çalışanın da ihlali durumunda “Bilgi Güvenliği Kurulu” ve bir üst yöneticinin onayıyla “EYS.YON.005 Disiplin Yönetmeliği”nde belirtilen kurallar ve ilgili maddeleri esas alınarak işlem yapılır.

KALİTE BELGELERİMİZ

Kalite

ISO 9001:2015

Kalite

ISO 10002:2018

Kalite

ISO 14001:2015

Kalite

ISO/IEC ISO/IEC 27001:2013

Kalite

ISO 45001:2018

Kalite

ISO 55001:2014

Kalite

ISO 18295-2:2017

KALİTE YOLCULUĞUMUZ

BOĞAZİÇİ Elektrik Dağıtım A.Ş. toplam kalite yönetimi uygulamalarına 2009 yılında başlamış ve müşterilerinin beklentilerini aşmayı hedefleyerek uygulamalarını günümüze değin sürekli geliştirmiştir.


Bu çerçevede tüm iş süreçlerinin gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesini hedefleyerek önce ISO 9001:2008 standardı çerçevesinde Kalite Yönetim Sistemini kurmuştur.


Sistemin sürekli gelişimi devam ederken 2015 yılında “Kurumsal Bilişim Sistemi” ile “Endüstriyel Kontrol Sistemleri” ni standartlara uygun bir şekilde işletmek üzere ISO 27001: 2013 standardı çerçevesinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurmuş ve 2016 yılında bu standart çerçevesinde belgelendirilen ilk Elektrik Dağıtım şirketi olmayı başarmıştır.


Kalite çalışmaları açısından sürekli gelişimin hızla devam ettiği 2016 yılında ayrıca “Kuruluşlarda şikayetlerin ele alınması için kılavuz bilgiler” içeren ISO 10002:2014 standardı çerçevesinde Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesi de almış ve koşulsuz müşteri memnuniyeti hedefini bir kez daha ortaya koymuştur.


Günümüzde çevresel etkilerin küresel anlamda tüm ülkeleri ilgilendirdiği bu dönemde BEDAŞ, hizmetlerinden kaynaklanan olumsuz etkilerin azaltılmasını hedefleyerek ISO 14001:2015 standardı kapsamında Çevre Yönetim Sistemi kurmuş ve 2016 yılı sonunda belgelendirilmiştir. Aynı dönemde Kalite Yönetim Sistemini ISO 9001standartının 2015 versiyonu ile geliştirmiş ve belgeyi almaya hak kazanmıştır.


2017 yılında TS EN 15838 “Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar” standardı kapsamında Çağrı Merkezi Yönetim Sistemini ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini kurmuştur.


2018 yılına gelindiğinde ISO/ IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine Çağrı Merkezini de dahil ederek kapsamını genişletti. Aynı yıl İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yeni yayınlanan ISO 45001:2018 standardı kapsamında sistemini revize etti ve dış denetimini başarı ile tamamladı.


2019 yılında gelindiğinde ISO 55001:2014 standardı çerçevesinde Varlık Yönetim Sistemini kurmuş ve belgeyi almaya hak kazanmıştır. Aynı dönemde Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini ISO 10002 standardının 2018 versiyonu ile geliştirmiş ve belgeyi almaya hak kazanmıştır.


2021 yılına gelindiğinde TS EN 15838 standardı yerine Çağrı Merkezi Yönetimi kapsamında yayınlanan ISO 18295-2:2017 Müşteri İletişim Merkezleri Yönetim Sistemini kurmuş ve belgeyi almaya hak kazanmıştır.

 

BEDAŞ ve Çevre

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu; Elektrik, gaz, buhar,  hava,  ısıdaki enerji kayıplarını önlemek, çeşitli atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi veya ileri teknoloji ile üretimi düşürmeden enerji  talebini azaltması, daha verimli enerji  kaynakları, gelişmiş endüstriyel  süreçler, enerji  geri kazanımları gibi etkinliği arttırıcı önlemlerin bütünüdür.

Enerji verimliliği için;

 

 • Evinize ısı izolasyonu yaparak kışın ısınmak için harcadığımız enerjiyi daha etkin kullanmış olabilirsiniz.
 • Çift cam kullanarak pencerelerinizde ısı kaybını % 50 oranında düşürebilirsiniz.
 • Evlerde kullanılan elektriğin yaklaşık %20’si aydınlatma için kullanıldığından tasarruflu ampuller kullanarak enerjiyi daha etkin kullanabilirsiniz.
 • Elektrikli aletleri satın alırken enerji sınıflarının yüksek olmasına dikkat edebilirsiniz.
 • İklimlendirme sistemlerinde, ısıtıcı –  soğutucu bataryalarının ve filtrelerinin temiz tutulmasıyla enerji tüketiminde yaklaşık  % 10’luk bir tasarruf sağlayabilirsiniz.
 • Ortam sıcaklığını 10 derece azaltarak enerji tüketimini % 6 azaltabilirsiniz.
 • Tüketilen enerjinin yaklaşık % 10-15’i kullanılmadığı halde prizde takılı kalan cihazlar tarafından tüketilmektedir, bu nedenle cihazları prizde bırakmayarak enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.
 • Aracın yakıt verimliliğinde lastik önemli bir fonksiyondur yakıt tüketiminin % 5-10 arasında etkilemektedir. Yeterince şişmemiş lastikler yakıt tüketiminizi artıracağından önerilen ayarda olmasına dikkat edebilirsiniz.
 • Aracınızın periyodik bakım ve ayarlarını zamanında yaptırarak, uygun şekilde bakımı araçların mekanik sistemlerinin hemen hemen hepsinin yakıt tüketimini azaltabiliriz.
 • Bir iki kat yukarı çıkmak, aşağı inmek için asansör kullanmak yerine merdivenlerin tercih edilmesi % 50’ye varan elektrik tasarrufu sağlayabiliriz.
 • Kat aralarında yer alan aydınlatmaların, zamanlayıcı, fotosel yada yaklaşım sensörü ile kontrol edilmesi de enerji tasarrufu sağlayabiliriz.
 • Yerleşim düzeni oluşturulurken gün ışığından en fazla yaralanma hususu da dikkate alınmalı, çalışma masalarının konumu buna göre ayarlanmalıdır.

 

ATIK YÖNETİMİ

Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren bir yönetim biçimidir.

Atık yönetimi için; Yetkili ve Sorumlu belirlenmeli, Atık tanımlanmalı, Kaynağında ayrı toplanmalı, Personel eğitilmeli, Atığın geri kazanıma gönderilmesi ve Kayıtlarının tutulması işlemleri yapılmalıdır.

Atık yağlar; suya kanalizasyona döküldüğü zaman su yüzeyini kaplayarak havadan suya oksijen transferini önler su sistemine zarar vermektedir.

 

 • Kullanılmış bitkisel yağlar su kirliliğinin % 25’ini oluşturmaktadır. Denize, akarsuya ulaşan bitkisel atık yağlar balıklara ve diğer canlı türlerine zarar vermektedir.
 • Çöpe dökülen atık yağlar depolama alanlarında sık sık yangın çıkmasına neden olabilmektedir.
 • Gelişigüzel atılan- dökülen atık yağlar yer altı sularının kirlenmesine sebep olabilmekte kirlenen yer altı sularını temizlenmesi çok pahalı ve zordur.
 • Yer altı su kaynakları pek çok ülke için önemli bir içme su kaynağı olduğundan bu konuda duyarlılığı artırmalı ve geri dönüşüm kapsamında değerlendirilmelidir.

 

Atık piller; içerdikleri maddeler ve metaller doğaya bırakıldıklarında uzun süre yok olmadan kalır ve zarar verici etkilerini doğa üzerinde göstermeye başlarlar.

 

 • Gelişigüzel bir şekilde doğaya atılan piller sadece doğayı değil insanları da tehlike altına sokmaktadır. Zararlı maddeler insan bünyesinde çeşitli hastalıklara yol açabilmektedir.
 • Çevremize ve gelecek nesillere sahip çıkmak adına piller ayrı atık kutularında toplanmalıdır.
 • Atık piller geri dönüşüme alınarak çevreye zarar vermesi engellenmelidir.

 

Ambalaj atıkları; ormanlar, su ve petrol vb. doğal kaynaklarımızın üretim sürecinde kullanılması sonucu cam, metal, plastik, kağıt/karton ambalajlar elde edilmektedir.

 • Bu ambalajlar atık haline geldikten sonra türlerine göre ayrılıp geri dönüşüm sanayine sevk edilerek çeşitli üretim aşamalarında ikincil hammadde olarak kullanılmaktadır.
 • Geri dönüşüm ile doğal kaynaklarımız daha az kullanılarak doğaya katkı sağlamış oluruz.

KARBON AYAK İZİ

Kurumların veya bireylerin günlük faaliyetleri sonucunda atmosferde oluşturduğu çevresel etkiler ‘Karbon Ayak İzi’ dir. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) sürdürülebilirlik yaklaşımının temel unsurlarından biridir.­­­­­­­­

Karbon Ayak İziFaaliyetlerden kaynaklı karbon ayak izini azaltmak için mevcut en iyi teknoloji değerlendirilmelidir.

Enerji tasarruflu ampuller kullanılarak hem % 70’e varan tasarruf sağlamış oluruz hem de karbon ayak izi azaltabiliriz.

Cep telefonunuzu şarj olur olmaz şarjdan almak karbon ayak izinin büyümesini engelleyebiliriz. Çünkü şarj dolduktan sonra da elektrik tüketmektedir.

Kullanmadığımız cihazlarınız (Işıklar, Televizyon, Dvd çalıcı, Bilgisayar vs.) kapalı halde dahi olsa fişleri prizlerde takılı iken elektrik harcamaya devam eder. Bu nedenle kullanmadığımız cihazların fişlerini prizden çıkararak Karbon Ayak İzimizi azaltabiliriz.

Eğer seyahat edeceğimiz mesafe uzak ise (şehiriçi- şehirdışı) toplu taşıma araçlarını kullanmamız gerekir. Kendi arabamız var ise arabayı kapasitesi kadar insan seyahati ve eşya taşınması yaparak karbon ayak izimizi azaltabiliriz.

Çalışma ortamında masanızdan ayrıldığınızda bilgisayarınızı ve monitörü kapatarak karbon ayak izini azaltabilirsiniz.

Kariyer ve Yaşam

 

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Türk enerji sektöründeki öncü konumunu sürdürerek çalışanlarının ve müşterilerinin beklentilerini karşılamak, çalışana değer vermek, değişime açık ve lider bir şirket olarak kaynaklarını en etkin şekilde kullanmak, önce insana, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uygun, sürekli gelişen ve geliştiren, gücünü çalışanlarından alan bir anlayış ile müşteri odaklı yaklaşımı ilke edinmek, insan gücünü etkin ve verimli olarak kullanmaktır.

İşe Alım Politikamız;

 • İhtiyaçlar doğrultusunda, çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak, kurum değerlerimize ve kültürümüze uygun nitelikli insan gücünü kazandırmak
 • Çalışanların performans ve verimliliklerinin eğitim ve gelişimle sürekli olarak artırılmasına olanak sağlamak
 • Bilgi ve becerilerini geliştirerek çalışanlarımıza kariyer yönetiminde rehberlik yapmak


İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİ
 • ž  İşe Alım ve Yerleştirme
 • ž  Eğitim ve Gelişim
 • ž  Performans Yönetimi ve Kariyer Planlama
 • ž  Ücretlendirme
 • ž  Motivasyon
 • ž  Sosyal Sorumluluk


İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI TEMEL İLKELERİMİZ

En önemli gücümüz, insan kaynağımızdır. İşin kalitesini, çalışanların kalitesi belirler. Nitelikli işgücünü kuruma ve topluma kazandırma öncelikli hedeflerimizdendir.


Biliyoruz ki, farklı yeteneklerin etkin ve verimli katılımı, şirketi geleceğe taşır. Bu nedenle çalışanlarımızı bilgi, beceri, tutum ve davranışlar kazandırmayı amaçlayan eğitim programları ile güçlendirmek,sürekli gelişmek için kaynak yaratmak temel ilkelerimizdendir.

 

 • Çalışanlarımızdan ve kurumumuzdan maksimum fayda sağlayabilmek için sürekli kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle kişisel performansı, takım performansı ile yönetim sistemini geliştirmek,
 • Müşteri odaklı hizmet yaklaşımını benimseyerek müşterilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin gereksinimlerini belirlemek ve etkin bir şekilde yorumlayarak, fark yaratan ve kaliteli hizmet sunmak,
 • Çalışanlarımızın rahat, güvenli ve iş tatminlerine yönelik ortamın sağlanması açısından bugününü ve yararınını düşünerek kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve kariyer geliştirme fırsatları sunmak,
 • Şirketimizin, stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapılarını dinamik tutmalarını ve değişimlere hazır olmalarını sağlamak,
 • Pozitif bir disiplini benimseyen, kişilerin zevkle çalışabilecekleri değer odaklı kültür, güven ve  iş ortamı yaratmaya çalışmak, çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırmayı sağlayacak ortam sunmak,
 • Yenilikçiliğin ve yaratıcılığın teşvik edildiği, kurum kültürü ve bilincinin oluşmasını sağlamak,
 • Faaliyetlerimizde, İş Sağlığı ve Güvenliği' ni sağlamaya ve doğal çevremizi korumaya odaklanarak önce insana sonra çevreye saygılı olmak, iş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmek, tüm projelerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile çevre faktörünü ön planda tutmak,
 • Objektiflik, Duyarlılık ve Adalet İlkesine bağlılık ile insan kaynakları uygulamalarını diğer yönetici ve çalışanlarla işbirliği içinde yürütmek bir başka temel ilkemizdir.
 • Varlığımız, en güçlü kaynağımız insana yatırım ile sürdürülebilir gelişme sağlamaktır.

 

İŞ BAŞVURUSU

 

Çalışan adayı aydınlatma metnini görüntülemek için tıklayınız.

 

“Şirketimiz web sitesi aracılığı ile yaptığınız iş başvurunuz esnasında paylaşmış olduğunuz özgeçmişinizdeki kişisel verilerinizi, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesindeki haklarınız saklı kalmak kaydıyla, uygun pozisyon bulunması halinde ve istihdam sağlama amacıyla ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla CK ENERJİ topluluk şirketleri ile paylaşıyoruz.”


STAJ BAŞVURUSU
Başvuru formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

Faaliyet Raporları

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 2019 Yılı Faaliyet Raporu

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 2018 Yılı Faaliyet Raporu

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 2017 Yılı Faaliyet Raporu

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 2016 Yılı Faaliyet Raporu

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 2015 Yılı Faaliyet Raporu

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 2013 Yılı Faaliyet Raporu

Eğitim - Gelişim
CK Akademi

Vizyonumuz

Kurum hedef ve stratejileri doğrultusunda, sürekli gelişim yaklaşımıyla çalışanların mesleki bilgi-becerileri ile kişisel ve yönetsel yetkinliklerini iş sonuçlarına katkı sağlayacak şekilde zaman ve mekandan bağımsız uygulama yöntemleriyle geliştirmek.

Hedeflerimiz

 • İşinde yetkin profesyonelleri yetiştiren bir akademi olmak
 • Kurum kültürünü yaymak
 • İşveren marka değerini yükseltmek
 • Segmentasyon odaklı gelişimi sağlamak
 • Şirket içinden yönetici yetiştirmek

Gelişim Modelimiz

CK Akademi’de eğitimler uçtan uca ve sürekli gelişim yaklaşımıyla yapılandırılmış bir model üzerinden çalışanlara sunulmaktadır.

Gelişim Modelimiz

Akademi

Fonksiyonel Gelişim Okulları

Fonksiyonel Gelişim Programları kurumun vizyon ve stratejileri doğrultusunda, çalışanlarımızın yürüttüğü görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve pratik uygulama yeteneklerinin kazandırıldığı ya da var olan bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirildiği, işin daha iyi yapılmasını sağlayan eğitimlerden oluşmaktadır.

Akademi

Yetkinlik Gelişimi

Enerji Kapsülleri eğitim programları kapsamında yayınlanan Yetkinlik Gelişim Kataloğu, kurumun başarısı için tanımlanmış pozisyon bazlı yetkinlikleri geliştirmek üzere tasarlanmış, çalışanın daha mutlu, daha verimli çalışmasına destek olacak kişisel ve mesleki eğitimlerden oluşmaktadır.

Yetkinlik Gelişim Kataloğu müdür altı beyaz yakalı çalışanlara yılda 1 defa açılmaktadır.

Akademi

Yetenek Gelişimi

Belli periyotlarda şirket içinde yapılan Performans Değerlendirme, Gelişim Merkezi gibi değerlendirme uygulamalarından başarıyla geçmiş, yetenek havuzlarına dahil olan, şirketin gelecekteki liderlik kadrosunu oluşturması öngörülen, yüksek performans ve yüksek potansiyelli, gelişime hazır ve istekli yönetici adaylarına yönelik tasarlanmış zamana yaygın, bütünsel gelişim programlarıdır.

Program sınıf eğitimleri, online eğitimler ve koçluk gibi farklı gelişim aksiyonlarıyla desteklenmekte ve 3 modülden oluşmaktadır:

 • “BEN”İ ANLA
 • “BİZ”İ ANLA
 • “İŞ”TE FARK YARAT
Akademi

Yönetici Gelişimi

Stratejik iş hedefleri ile kurum kültürü ve değerlerine uyumlu olarak tasarlanmış “Enerjinin Liderleri” gelişim programının amacı, odağında yönetim ve liderlik olguları ile yöneticilerin hem kendilerindeki, hem de ekiplerindeki potansiyeli açığa çıkarmalarına aynı zamanda liderlikte fark yaratan bir performans sergilemeleri için liderlik becerilerini geliştirmelerine destek olmaktır.

Tüm şirket liderlerini kapsayan zamana yaygın ve modüler yapıda olan “Enerjinin Liderleri” gelişim programı 3 ana gelişim alanını beslemektedir:

 • Kendine Liderlik
 • Ekibine Liderlik
 • İşine Liderlik

 

Akademi

Enerjinin Rehberleri

Kurum içinde bilgi ve deneyimleri paylaşmak, kurum kültürünü yaygınlaştırarak ortak bilinç yaratmak, ürün, hizmet, uygulama ve sistemlerin kuruma özel aktarımı ve kaynak tasarrufu sağlamak amacıyla eğitimlerinin %63’ü iç kaynak kullanarak gerçekleştirmektedir.


Düzenlenen eğitim ve gelişim programlarında iç eğitmen olarak yer almak isteyen farklı görev ve pozisyonlardaki deneyimli çalışanlarımız, eğitici yetkinliklerini geliştirmek üzere özel olarak tasarlanmış eğitmen yetiştirme sürecinden geçmektedir.


Programı başarıyla tamamlayan iç eğitmenlerimiz, ağırlıklı teknik ve mesleki olmak üzere bilgi ve deneyimlerini hem sınıf içi hem de uzaktan öğrenme eğitim araçlarıyla çalışanlarla paylaşırlar.

E-Öğrenme

Akademi


Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, bilginin yayılma hızının artması günümüz dünyasında eğitim ve öğrenme alanında çeşitli dijital gelişim platform ve kaynaklarının yaygınlaşmasına sebep olmuştur.

Biz de CK Akademi olarak değişen dünyanın hızına ayak uydurabilmek, çalışanlarımızın gereksinimlerini zaman ve mekandan bağımsız hale getirerek gelişimlerini sürekli kılmak ve dinamik kurum kültürünün daha hızlı yayılmasını sağlamak adına öğrenme platformlarımıza “e-öğrenme” seçeneğini de ekledik.


E-learning eğitimleri, İhtiyaçlar doğrultusunda tüm çalışanlarımızın elektronik ortamda katılım gösterebileceği eğitimlerdir.


E-learning eğitim başlıkları yıllık eğitim planlarında yer alabileceği gibi, yıl içinde ortaya çıkabilecek farklı ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak hazırlanır.Bedaş Alo 186

Bedaş Facebook Sayfası Bedaş Twitter Sayfası Bedaş Linkedin Sayfası
2020 Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Kullanım ve Koşullar | Gizlilik Koşulları 
node01 18.08.2022 01:48:04