Kamuoyu Duyurusu / 2018 yılı EPDK Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 53. Madde

Ana Sayfa / BİLGİ DANIŞMA / Kamuoyu Duyurusu / 2018 yılı EPDK Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 53. Madde
Kamuoyu Duyurusu / 2018 yılı EPDK Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 53. Madde

MADDE 53 - (1) Bir önceki takvim yılına ait olmak üzere;

a) TEİAŞ, iletim sistemine doğrudan bağlı olup tedarikçisini seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını,

b) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler;

1) Bölgelerinde tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını,

2) Tedarikçisini seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını,

3) Serbest tüketici limitini geçtikleri halde tedarikçisini seçme hakkını kullanmayan tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını, her yıl Şubat ayı içerisinde Kuruma bildirmek ve internet sitesinde yayımlamak suretiyle kamuoyuna duyurmak zorundadır.

 

AÇIKLAMA

KWH

2018 YILI BÖLGEDE TÜKETİLEN ENERJİ MİKTARI

25.958.517.341,56

2018 YILI SERBEST TÜKETİCİLER TARAFINDAN TÜKETİLEN ENERJİ MİKTARI

4.633.058,83

2018 YILI SERBEST TÜKETİCİ LİMİTİNİ GEÇTİĞİ HALDE HAKKINI KULLANMAYAN TÜKETİCİLER TARAFINDAN TÜKETİLEN ENERJİ MİKTARI

17.172.148.975,11Bedaş Alo 186

Bedaş Facebook Sayfası Bedaş Twitter Sayfası Bedaş Linkedin Sayfası
2020 Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Kullanım ve Koşullar | Gizlilik Koşulları 
node01 18.05.2022 17:03:28