Kamuoyu Duyurusu / 2016 Yılı EPDK Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 24. Madde

Ana Sayfa / BİLGİ DANIŞMA / Kamuoyu Duyurusu / 2016 Yılı EPDK Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 24. Madde
Kamuoyu Duyurusu / 2016 Yılı EPDK Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 24. Madde

 

Kamuoyunun bilgilendirilmesi


MADDE 24 – (1) Bir önceki takvim yılına ait olmak üzere;

a) TEİAŞ, iletim sistemine doğrudan bağlı olup tedarikçisini seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını,

b) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler;

1) Bölgelerinde tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını,

2) Tedarikçisini seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını,

3) Serbest tüketici limitini geçtikleri halde tedarikçisini seçme hakkını kullanmayan tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını,

her yıl Şubat ayı içerisinde Kuruma bildirmek ve internet sitesinde yayımlamak suretiyle kamuoyuna duyurmak zorundadır.

 


AÇIKLAMA KWH
2016 YILI BÖLGEDE TÜKETİLEN ENERJİ MİKTARI 23.272.762.580
2016 YILI SERBEST TÜKETİCİLER TARAFINDAN TÜKETİLEN ENERJİ MİKTARI 15.502.375.550
2016 YILI SERBEST TÜKETİCİ LİMİTİNİ GEÇTİĞİ HALDE HAKKINI KULLANMAYAN TÜKETİCİLER TARAFINDAN TÜKETİLEN ENERJİ MİKTARI 1.296.782.574

 Bedaş Alo 186

Bedaş Facebook Sayfası Bedaş Twitter Sayfası Bedaş Linkedin Sayfası
2020 Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Kullanım ve Koşullar | Gizlilik Koşulları 
node02 18.05.2022 14:56:37